Om UFDS

Her kan du finde halvårsrapporter, årsrapporter og SFCR-rapporter for UFDS.

Vores halvårs- og årsrapporter giver dig en opdatering på vores finansielle resultater og nøgletal, samt en beskrivelse af vores strategier og aktiviteter i løbet af perioden. Vores SFCR-rapporter (Solvency and Financial Condition Report) giver dig en detaljeret gennemgang af vores finansielle styring og risikostyring, samt vores kapital- og solvensposition.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én