Om UFDS

Produkter

UFDS tilbyder arbejdsskadeforsikring, arbejdsskadelignende forsikring for skibe under fremmed flag og en løsøreforsikring. Du finder yderligere informationer angående vores produkter og forsikringsbetingelser her.

Policebegæring

Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det sker dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Læs alt om vores satser her.

Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Artica”
Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Artica”

Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Arctica”

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danske Rederier (krigsskadeerstatning), Sea Health & Welfare (velfærdsafgift og arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring). Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én