Ulykkesforsikringsforbundet
for Dansk Søfart

Foto af Michael Vienø

Om UFDS

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) forsikrer sømænd og andet personale mod arbejdsskader, når skibet sejler under dansk flag. UFDS er ejet af de danske rederier, der har tegnet forsikring hos UFDS. Vort fokus har i mere end 100 år været at levere arbejdsskadeforsikring til den maritime branche under mottoet ”én for alle og alle for én”. På vores hjemmeside finder du bl.a. information om os, vores forsikringsprodukter, hvordan forsikringerne dækker, om arbejdsskader og anden erstatning.

Nyheder fra UFDS

Hvad er fordelene ved UFDS som samarbejdspartner?


UFDS leverer forsikringer til lav pris med høj kompetence inden for det maritime erhverv.
UFDS forsikrer rederiernes personale på havet i forbindelse med arbejdsrelaterede ulykker.
Rederier, der er medlem af UFDS, har indflydelse på drift og økonomi samt får del i overskudsdelingen.


Flere fordele
ikon med 3 skibe

For redere

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart er etableret af de danske rederier og er et gensidigt forsikringsselskab arrangeret i en forsikringsforening. Udenlandske rederier kan dog godt tegne forsikring for den del af forretningen, der foregår på dansk-indregistrerede skibe.

 

Når der tegnes forsikring hos UFDS, bliver man medlem af forsikringsforeningen. Det betyder, at man får indflydelse på driften og får del i overskudsdelingen, og samtlige medlemmer hæfter solidarisk for Forbundets forpligtelser.

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Da din arbejdsgiver har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos os, betyder det, at du er forsikret hos UFDS i tilfælde af en arbejdsskade til søs. Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde en arbejdsskade, men det er vigtigt, at du undersøger, at din arbejdsgiver har anmeldt en eventuel hændelse.

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart er et gensidigt forsikringsselskab, der har forsikret personale til søs i mere end 100 år. Vi blev etableret i 1901 med det formål at levere forsikringer til en lav pris med høj kompetence inden for det maritime erhverv.

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én