For rederier

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Eksempelvis, hvis en medarbejder beskadiger en finger i et spil, eller falder på et dæk og brækker en arm.

Arbejdsgiver har pligt til anmelde en arbejdsulykke. En arbejdsulykke anmeldes til UFDS eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt og senest op til 5 uger efter skadens indtræden. Hvis der er tale om en alvorligere skader, skal arbejdsulykken anmeldes inden 9 dage efter hændelsen.

Arbejdsskadeanmeldelse

Hvis skaden ikke bliver anmeldt hurtigst muligt eller inden for 5 uger, er der et frist på et år til at anmelde skaden. Det betyder, at skaden skal være anmeldt til UFDS eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest et år efter, skaden skete.

Man skal være opmærksom på, at der også ofte skal indrapporteres hændelser til Søfartsstyrelsen. 

Gå til blanketter


Tandskade

Tænder, der bliver beskadiget som følge af arbejdet eller arbejdsforhold uden anden personskade, er dækket af UFDS. Tandskader, der opstår under indtagelse af et måltid, er som udgangspunkt ikke dækket.

Hvem skal anmelde en tandskade?

Tandskader skal anmeldes til os af arbejdsgiver.

Gå til blanketter

Brilleskader og skader på andre hjælpemidler

Skader på hjælpemidler, der opstår i forbindelse med arbejdet, er dækket af forsikringen.
Hjælpemidler er for eksempel briller, kontaktlinser, høreapparater og proteser.
Briller og andre hjælpemidler, der bliver beskadiget eller mistes under arbejde, kan blive erstattet af UFDS.

Hvem skal anmelde en brilleskade?

Brilleskader og skader på andre hjælpemidler uden personskade skal anmeldes til os af arbejdsgiver.

Gå til blanketter


Løsøreskade

Anmeldelse af løsøreskade. Ved tab eller skade på besætningsmedlemmers ejendele opstået ved et dansk registreret skibsforlis, sørøveri, brand eller andet havari, der rammer skibet, kontakt da venligst UFDS på +45 3313 8688 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én