Om UFDS

Bestyrelsen for UFDS fastsætter forsikringssatserne, så UFDS har den fornødne likviditet, hvis et rederi får alvorlige og omfangsrige hændelser om bord på et skib. Dette er heldigvis en sjældenhed.

UFDS udsender opkrævning på forsikringer to gange om året, og medlemmerne betaler således á conto. Hver indbetaling dækker et halvt år. Ved årets udgang sender UFDS en forhyringsliste, som skal udfyldes og returneres til UFDS med de faktiske antal sejldage og mandskabstal for hele året. I juni måned det efterfølgende år udsendes en årsregulering til hver enkelt rederi. Årsreguleringen indeholder de faktiske sejldage og den endelige præmie for sidste år samt en opkrævning eller tilbagebetaling i forhold til det á conto-opkrævede.

Lønpolitik

Som forsikringsselskab skal UFDS offentliggøre sin lønpolitik og en række oplysninger om aflønningsforhold, jævnfør bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingsvirksomheder. Lønpolitikken fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på generalforsamlingen. Du kan læse UFDS’ lønpolitik her.

Rapporter

Via. nedenståedende link kan du finde halvårsrapporter, årsrapporter og SFCR-rapporter for UFDS.

Du finder rapporterne her.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én