Satser og betaling

Satser

Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det gør der dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Se præmiens udvikling.

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danske Rederier (krigsskadeerstatning), Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsafgift), Søfartens Arbejdsmiljøråd (arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring).

Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

Forsikringspræmier 2017 pr. mand i kroner

pr. dag pr. år
ASF 10,00 3.600,00
FFF 10,00 3.600,00
LØS 0,10 36,00

Bidrag der bliver opkrævet for 3. part for 2017 pr. mand i kroner

pr. dag pr. år
SAM 3,32 1.195,20
SSB 2,47 1.026,00
VFA 2,70 972,00
VFB 1,40 504,00
KSE 0,34 122,40
KSU 0,60 216,00

Oprindelige forsikringspræmier 2016 pr. mand i kroner

Kr. pr. dag Kr. pr. år
ASF 10,00 3.600,00
FFF 10,00 3.600,00
LØS 0,10 36,00

Bidrag opkrævet for 3. part for 2016 pr. mand i kroner

pr. dag pr. år
SAM 3,32 1.195,20
SSB 4,68 1.684,80
VFA 2,70 972,00
VFB 1,40 504,00
KSE 0,34 122,40
KSU 0,60 216,00

Forkortelser anvendt i tabellerne:

ASF = Arbejdsskadeforsikring FFF = Fremmedflagsforsikring
KSU = Krigsskadeforsikringsbidrag Fremmedflag LØS = Løsøreforsikring
KSE = Krigsskadeforsikringsbidrag VFB = Velfærdsafgift DAS
VFA = Velfærdsafgift DIS SAM = Miljøafgift
SSB = Sygesikringsbidrag(international fart)

Satser og betaling

Betaling

Medlemsrederierne betaler præmie á conto to gange om året per indmeldt skib. Á conto præmien er baseret på det antal mand og sejldage (forhyringsdage), der gives på policebegæringen. Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det gør der dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Se præmiens udvikling herunder.

Præmiens udvikling 2011 til 2015 (arbejdsskadeforsikring/pr. mand/dag i kroner)

2015 2014
2013
2012
2011
Grundpræmie 11 11 11 11 11
Endelig præmie 6 6 8 6 6
Nedsættelse i % 45 45 27 45 45

I december måned udsender UFDS en forhyringsliste for hver police, som skal udfyldes og returneres med de faktiske sejldage og mandskabstal for hele året. Den endelige afregning er baseret på den indsendte forhyringsliste, der sammenholdes med á conto præmien. Husk at kursusdage skal inkluderes i de samlede forhyringsdage, der indberettes for skibet. Forhyringsliste.