For rederierne

Ulykkesforbundet for Dansk Søfart er etableret af de danske rederier og er et gensidigt forsikringsselskab arrangeret i en forsikringsforening. Udenlandske rederier kan dog godt tegne forsikring for den del af forretningen, der foregår på dansk indregistrerede skibe.

Når der tegnes forsikring hos UFDS, bliver man medlem af forsikringsforeningen. Det betyder, at man får indflydelse på driften og får del i overskudsdelingen, men samtlige medlemmer hæfter solidarisk for Forbundets forpligtelser.

For reddere