Produkter og satser

Produkter

UFDS tilbyder arbejdsskadeforsikring, arbejdsskade lignende forsikring for skibe under fremmed flag og en løsøreforsikring. Du finder yderligere informationer angående vore produkter og forsikringsbetingelser her.

Policebegæring
Application for policy

Satser

Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det gør der dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Læs alt om vore satser her

Om UFDS Produkter og satser

Præmiens udvikling 2011 til 2015 (arbejdsskadeforsikring pr. mand)

2015 2014
2013
2012
2011
Grundpræmie 11 11 11 11 11
Endelig præmie 6 6 8 6 6
Nedsættelse i % 45 45 27 45 45

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danske Rederier (krigsskadeerstatning), Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsafgift), Søfartens Arbejdsmiljøråd (arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring). Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.