Økonomi

Bestyrelsen for UFDS beslutter forsikringssatserne, så UFDS har den fornødne likviditet, hvis et rederi får alvorlige og omfangsrige hændelser om bord et skib. Dette er heldigvis en sjældenhed.

UFDS udsender opkrævning på forsikringer to gange om året, og medlemmerne betaler således á conto. Hver indbetaling dækker et halvt år. Ved årets udgang sender UFDS en forhyringsliste, som skal udfyldes og returneres til UFDS med de faktiske antal sejldage og mandskabstal for hele året. I juni måned det efterfølgende år udsendes en årsregulering til hver enkelt rederi. Årsreguleringen indeholder de faktiske sejldage og den endelige præmie for sidste år samt en opkrævning eller tilbagebetaling i forhold til det á conto opkrævede.

HALVÅRSRAPPORTER:

Halvårsrapport 2011
Halvårsrapport 2012
Halvårsrapport 2013
Halvårsrapport 2014
Halvårsrapport 2015
Halvårsrapport 2016
Halvårsrapport 2017

 

 

 

 

ÅRSRAPPORTER:

Årsrapport 2011
Årsrapport 2012
Årsrapport 2013
Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Årsrapport 2016

 

 

 

 

UFDS Økonomi

Lønpolitik
Som forsikringsselskab skal UFDS offentliggøre sin lønpolitik og en række oplysninger om aflønningsforhold, jævnfør bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingsvirksomheder. Lønpolitikken fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes på generalforsamlingen. Du kan læse UFDS’ lønpolitik her.