Nyheder

Her kan du læse vores seneste nyheder.

Forhyringsdage for 2017 Forhyringslisterne for 2017 er blevet sendt ud sammen med et informationsbrev. Informationsbrevet kan også ses her. Venligst bemærk at oplysningerne angående antallet af forhyringsdage skal være os i hænde senest den […]
Grundpræmien 2018 Bestyrelsen har fastsat grundpræmien for 2018 til 4.320,00 kroner pr. fuldtidsforsikret på helårsbasis (á 360 dage om året) svarende til 12,00 kroner pr. sejldag/tjenestedag. Du kan læse mere herom i […]
UFDS’s solvensmæssige og finansielle situation UFDS har udarbejdet en rapport om Forbundets solvensmæssige og finansielle situation. Formålet med rapporten er at øge gennemsigtigheden over for medlemmerne og offentligheden generelt. Rapporten er udarbejdet i henhold til […]
Ny bekendtgørelse om arbejdsskadesikring Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse vedrørende beskyttelse af søfarende og skibsførere i henhold til lov om arbejdsskadesikring i kraft. Dette betyder, at alle skibe under dansk flag […]
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00 i Danmarks Rederiforenings mødelokaler, Amaliegade 33, 1256 København K, jfr. vedtægternes § 8, stk. […]
UFDS på MSSM 2016 i Nyborg Igen i år var der mulighed for at aktivere musklerne da Handelsflådens Velfærdsråd og Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) bød på en virtuel cykeltur op ad det legendariske bjerg Tourmalet […]
MSSM 2016, 25 – 26 august i Nyborg På årets MSSM-konference i Nyborg fra d. 25.-26. august samarbejder Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart og Handelsflådens Velfærdsråd igen for at sprede budskabet ’A fit seafarer – a safe ship’.   […]
Sjælsø Rundt 2016 med Det Blå Danmark Sjælsø Rundt er det ældste motionscykelløb i Danmark og bestod i år af 3 ruter: 33 km, 50 km og 133 km. Alle tre ruter gik gennem det smukke, men […]
Ekstraordinær generalforsamling Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. maj kl. 09:00 i Danmarks Rederiforenings mødelokale Amaliegade 33, København, med følgende dagsorden: Forslag til ændret vederlagt for […]
Nordisk Fotokonkurrence 2015 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart havde sponsereret 1. præmien i Handelsflådens Velfærdsråds nordiske fotokonkurrence, hvor vinderen blev fundet d. 12. februar 2016. Danmark fik en flot 3. og 4. plads i […]

UFDS Nyheder