Er du ikke enig i vores vurdering af din sag?
Hvis du ikke er enig i vores vurdering, eller er du utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på, så ring eller skriv til os. Hvis sagen kan løses på denne måde, er det hurtigt og nemt for begge parter.

Kan vi ikke nå til enighed?
Hvis der er tale om en arbejdsskade, kan din sag blive sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter træffe en afgørelse i din sag. Vi betaler udgifterne til sagens behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Klager der vedrører vores behandling af sagen
Hvis du klager over den måde, vi har behandlet dig på, vil vi se på sagen med nye øjne. Vi beder dig oplyse, hvad du er utilfreds med og hvad du gerne vil opnå.

Det er ikke sikkert, at det fører til et andet resultat, men det er en garanti for, at vi har vurderet din sag en ekstra gang.

Du kan kontakte vores klageansvarlige på:

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart
Att.: Connie Højrup
Amaliegade 33B, 2. sal
1102 København K
Mail: Ufds@ufds.dk (skriv ”Klage” i emnefeltet)
Telefon: 8827 6585

Klager der vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagen
Hvis du ikke er enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du klage til dem, over den afgørelse, som de har truffet. Du kan se klagevejledningen i afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi betaler eventuelle udgifter til behandling af klagen.

Fotograf Thomas Aagaard Dyrehauge fra Torm Caroline

Fotograf Thomas Aagaard Dyrehauge fra Torm Caroline