Arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke, som er en direkte følge af dit arbejde eller forhold omkring dit arbejde.

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Eksempelvis, hvis du beskadiger en finger i et spil eller falder på et dæk og brækker en arm.

Hvem skal anmelde en skade?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskader til enten UFDS eller Arbejdsskadestyrelsen.
Hvis du ikke er dansk statsborger, skal skaden også anmeldes til Søfartsstyrelsen.

Skaden anmeldes til UFDS eller Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt og senest op til 5 uger efter skadens indtræden. Hvis der er tale om en alvorligere skader, skal den anmeldes inden 9 dage efter hændelsen.
Hvis skaden ikke bliver anmeldt hurtigst muligt eller inden for 5 uger, er der et frist på et år til at anmelde skaden. Det betyder, at skaden være anmeldt til UFDS eller Arbejdsskadestyrelsen senest et år efter skaden skete.
Hvis den anmeldes senere kan Arbejdsskadestyrelsen vælge at se bort fra dette, hvis det er dokumenteret, at du har været udsat for en arbejdsskade og der er sammenhæng mellem den anmeldte skade og dine gener og du har ret til erstatning med videre.

Du har selv mulighed for at anmelde skaden til UFDS eller Arbejdsskadestyrelsen, eller kontakte UFDS eller Arbejdsskadestyrelsen for at høre om skaden er anmeldt.
Når arbejdsskaden er anmeldt, vil du modtage en kvittering fra os. Hold øje med, at du hører fra os. Hvis du ikke har modtaget en kvittering inden for 1-2 måneder, skal du kontakte os.
Hvis du er i tvivl, om din arbejdsskade er anmeldt, så kontakt os. Hvis din læge har anmeldt din skade direkte til Arbejdsskadestyrelsen, skal du kontakte dem.

Sagsbehandling

UFDS behandler sagen i første omgang, men hvis vi vurderer at skaden kan give varige følger eller tab af erhvervsevne, bliver sagen sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen. Du kan også selv bede om at få sagen sendt til behandling hos Arbejdsskadestyrelsen.
Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid ligger for tiden på 1-2 år.

Søfarende arbejdsskade

Tandskade

Tænder, der bliver beskadiget som følge af dit arbejde eller arbejdsforhold uden anden personskade, er dækket af UFDS.
Tandskader, der opstår, mens du spiser, er som udgangspunkt ikke dækket.

Hvem skal anmelde en tandskade?

Tandskader skal anmeldes til os af din arbejdsgiver.

Brilleskader og skader på andre hjælpemidler

Skader på hjælpemidler, der opstår i forbindelse med arbejdet, er dækket af forsikringen.
Hjælpemidler er for eksempel briller, kontaktlinser, høreapparater og proteser.
Briller og andre hjælpemidler, der bliver beskadiget eller mistes under arbejde, kan blive erstattet af UFDS.

Hvem skal anmelde en brilleskade?

Brilleskader og skader på andre hjælpemidler uden personskade skal anmeldes til os af din arbejdsgiver.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, der er forårsaget af dit arbejde eller dine arbejdsforhold. Sygdomme kan bryde ud som følge af påvirkninger i kortere eller længere tid. Det kan for eksempel være eksem efter flere års arbejde med rengøringsmidler eller andre kemikalier. Erhvervssygdomme er ikke forsikret i UFDS. Erhvervssygdomme behandles af Arbejdsskadestyrelsen og eventuelle erstatninger bliver dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssygeforsikring (AES).

Hvem skal anmelde en erhvervssygdom?

Din læge eller tandlæge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.