PrintIn EnglishIn English
 

Medlemsnyt

02.07.14

Medlemsbrev om endelig præmie for 2013 og årsrapport 2013

Læs meddlemsbrev om den endelige præmie for 2013 og årsrapporten for 2013

Læs mere

Introduktion

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) tilbyder arbejdsskadeforsikring til rederier der beskæftiger søfarende på dansk indregistrerede skibe.

Endvidere tilbydes løsøreforsikring under sømandslovens §61 samt arbejdsskadelignende ulykkesforsikring til danske rederier med skibe indregistreret under fremmed flag.

Du kan downloade begæring om police via dette link

Finanstilsynet har været på ordinær inspektion september 2012. Du kan læse Finastilsynets rapport via dette link

UFDS er ejet af danske rederier og er et Gensidigt Forbund.

 
 
Produceret af Adapt A/S